Finansiering

Vi erbjuder förmånliga betalningsplaner till våra kreditvärdiga kunder som gör att ni kan byta ut stora initiala kostnader mot överkomliga månatliga betalningar.

Förmåner omfattar:

  • Mindre totalkostnad och lägre ekonomisk risk och budgeteffekt av teknikinvesteringar
  • Finansiering av investeringar i produkter och tjänster från Nohau Solutions
  • Snabbare anskaffning av teknologi
  • Effektiv hantering av kassaflöde och tillgångar

I samarbete med IBM Global Financing vars villkor gäller.

 

 

Contact

Request more information... 

Joakim Nilsson

phone: +46 (0) 40 59 22 08
joakim.nilsson@nohau.se

 
Share |