Tjänster

Vi skapar mätbara förbättringar i din utvecklingsprocess!

De flesta team kan minska kostnaderna för utveckling. Det är (vanligtvis) ingen magi involverad i ett sådant arbete, utan en rak jakt på flaskhalsar och saker som kan förenklas eller automatiseras.

Du har troligen inte utvecklingsprocessen som ditt huvudsakliga affärsmål. Därför kan det kännas bra att ha en partner som kan vara ett bollplank i en förutsättningslös diskussion, och som sedan kan komma med förslag till förbättringar.

Vi nöjer oss dock inte med det. Vi hjälper ditt team lyfta sig med ny kunskap om processer, metoder och teknologier, och vi säkerställer att vi tillsammans gör det till en lönsam investering.

Områden som vi fokuserar på:

  • Funktionell Säkerhet och Datasäkerhet
  • Design & Utveckling av Inbyggda system
  • Test & Kvalitet i programvara

Vi berättar gärna hur vi hjälpt andra organisationer förbättra inom dessa områden.

Contact

Request more information..

Mikael Johnsson

phone: +46 (0) 40 59 22 01
mikael.johnsson@nohau.se

 
Share |