Test

Vi är specialiserade på test.

På Nohau tror vi att test kan utvecklas från att vara ett mödosamt och tidsödande arbete till att bli en kul och strukturerad uppgift som ofta kan automatiseras.

Funderar du på hur du ska få produktledningen att förstå vikten av testdriven utveckling? Hur du ska få korrekta krav att arbeta utifrån? Automatisera testerna? Uppfylla krav i säkerhetsstandarder, eller testa prestanda?

Vi har testexperter, testledare, mentorer och effektiva verktyg som hjälper dig att genomföra de förändringar som du vill göra. Våra olika kurser i test är populära och några av dem gör att du kan certifiera dig enligt ISTQB. Behöver du ta hänsyn till standarder som IEC 61508, ISO 26262 eller DO-178B/C? Fråga oss hur du enklast tar dig igenom!

Här är några av de områden inom kvalitetssäkring och test som vi kan hjälpa dig med:

 • Statisk kodanalys, MISRA
 • Analys för säkerhetsklassning 
 • Analys av licensrättigheter
 • Analys av Systemarkitektur
 • Analys av Testtäckning

 

 • Enhetstest
 • Funktionstest
 • Regressionstest
 • Last- och Prestandatest
 • Manuell test
 • Systemtest
 • Test Management

 

Service #28 

Seminar Unit Testing: The fundament of Test-Driven Development  

A one-day seminar where we explore a number of concepts around TDD in terms of unit testing: Software Architecture with Testability in Mind, Decoupling, mocking, refactoring legacy code testing. Read more...

Contact us for more information.

Contact

Request more information... 

Joakim Nilsson

phone: +46 (0) 40 59 22 08
joakim.nilsson@nohau.se

 
Share |