Funktionssäkerhet & Datasäkerhet

På Nohau hjälper vi er att hantera många olika aspekter på funktionssäkerhet.

 

  • Behöver du arbeta enligt IEC 61508, ISO 26262, FDA eller EN 50128/129? Vi har lösningarna som hjälper dig att definiera rätt säkerhetsnivå, SIL, och extrahera endast de säkerhetskrav från standarden som är tillämpliga på den nivån. Verktyg från CATS automatiserar det arbetet. Dessutom hjälper de dig dokumentera ditt verifikations och testarbete på ett enkelt sätt vilket underlättar vid en revision.
  • Behöver du säkerställa att din kod följer en viss kodningsstandard och inte innehåller defekter som kommer fram efter leverans? Vi har lösningar, som PRQA, CodeSonar® och PC-Lint, som automatiskt kontrollerar din kod med avseende på syntax och defekter.
  • Behöver du testa enligt kraven i en standard, och dokumentera resultat som håller vid en revision? Teknologin i Cantata hjälper dig automatiskt skapa, exekvera och dokumentera dina tester.
  • Modelldriven Utveckling har visat sig mycket effektiv i säkerhetskritiska applikationer. Våra lösningar baserade på Rational Rhapsody ger dig den kontroll, spårbarhet och testbarhet som krävs för att möta tuffa krav.
  • Behöver du en RTOS som är certifierad för datasäkerhet?
    SYSGO´s PikeOS är en hård realtids virtualiseringsplattform som har utformats för att ta itu med alla aspekter av datasäkerhet. Det kan certifierats till olika flyg-, försvars- fordon, järnväg, industri och medicinska säkerhetsnormer. Det kan virtualisera POSIX, Linux och Android och gör det möjligt att köra program på olika säkerhetsnivåer, olika kritikalitetsnivåer, i realtid eller icke-realtid, på en enda standard hårdvaruplattform

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Service #29 

-Agile Safety – kom ingång rätt!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Share |