Modelldriven utveckling

Vi har hjälpt många organisationer att införa en modellbaserad utvecklingsprocess, och vi har sett hur mycket snabbare det går att utveckla och underhålla programvara med ett sådant arbetssätt.

Styrkan i att arbeta modellbaserat är att det spänner över systemkrav, programdesign, automatisk kodgenerering, test och validering. Vi använder UML och verktyget Rhapsody för att skapa exekverbar kod för inbyggda real-tidssystem.

Vi har  mentorer, utbildningar och de bästa verktygen för dig som vill utnyttja möjligheterna med modellbaserad programutveckling.  

 

 

Kontakta oss för tips om vad vi kan göra tillsammans för ditt team!

Contact

Request more information... 

Joakim Nilsson

phone: +46 (0) 40 59 22 08
joakim.nilsson@nohau.se

 
Share |