Dokumentgenerering

Använder du professionella verktyg som IBM Rational DOORS och Rhapsody?
Behöver du göra en rapport med information/data från båda verktygen?

Vi erbjuder anpassade, skalbara och kostnadseffektiva rapporteringslösningar och tjänster.

Minska kostnaderna för att ta fram t.ex. revisions- och efterlevnadsrapporter, formella granskningar, avtalsförpliktelser genom att generera era dokument automatiskt.

Ni kan få professionella rapporter i PDF, Word, Excel, PowerPoint eller html-rapporter från en eller flera XML-och REST källor, eller IBM Rational-verktyg som DOORS, Rhapsody, RQM etc.

För professionell rapportering, vi samarbetar med GEBS reporting och GEBS unison

Contact

Request more information... 

Joakim Nilsson

phone: +46 (0) 40 59 22 08
joakim.nilsson@nohau.se

 
Share |