Agil Product Management

Idag ställer kunderna allt högre krav på design, funktion, kvalitet och kortare produktionscykler.

Därför krävs det att dina utvecklingsresurser helt fokuseras på att skapa kundvärde och inte slösas bort på onödig verksamhet. Agila metoder i produktutvecklingen ger betydande fördelar på en konkurrensutsatt och krävande marknad där vinnarna är de som springer snabbast och klokast. Nohau kan hjälpa dig med verktyg och tjänster som stödjer er agila produktutveckling.

 

Service # 17

Kurs : Certified Scrum Product Owner

Inom agil produktutveckling läggs mycket fokus på att releasa tidigt och ofta. För att lyckas behövs en särskild produktägare. I Scrum är produktägaren den person som är officiellt ansvarig för värdet av det utförda arbetet. Produktägaren är den enda person som ansvarar för att förvalta och kontrollera en Product Backlog med prioriterade krav. Denna person upprätthåller Product Backloggen och ser till att den är synlig för alla. Deltagare på denna kurs lär sig att vara en framgångsrik Produktägare. Denna kurs är Scrum Alliance:s officiella kurs för att bli en Certified Scrum Product Owner (CSPO). Läs mer..

Kontakta oss så kan vi berätta vad du behöver tänka på!

 

Contact

Request more information... 

Joakim Nilsson

phone: +46 (0) 40 59 22 08
joakim.nilsson@nohau.se

 
Share |